Bloger που με την ανάδειξη των θεμάτων θέλει να σας προβληματίσει πάνω στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις και ενασχόλησης με ευρύτερα ζητήματα της σύγχρονης ζωής

ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ

SHARE:

Εάν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος, η μυστική διαθήκη είναι άκυρη,

Γράφει η δικηγόρος Αθηνών Αναστασία Χρ. Μήλιου*

Μυστική είναι η διαθήκη για την κατάρτιση της οποίας ο διαθέτη εγχειρίζει στο συμβολαιογράφο, ενώ είναι παρόντες τρεις μάρτυρες ή δεύτερος συμβολαιογράφος και ένας μάρτυρας, έγγραφο δηλώνοντας προφορικά ότι αυτό περιέχει την τελευταία του βούληση, δηλαδή η μυστική διαθήκη αποτελεί συνδυασμό τόσο της ιδιόγραφης όσο και της δημόσιας διαθήκης. 


Η κατάρτιση της διαθήκης αυτής ολοκληρώνεται στα εξής 5 στάδια:

α) την σύνταξη του εγγράφου που εγχειρίζεται στο συμβολαιογράφο και εμπεριέχει την τελευταία βούληση του διαθέτη, το οποίο έγγραφο μπορεί να συνταχθεί με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά πρέπει να φέρει την υπογραφή του διαθέτη (άρθρα 1738 και 1740 ΑΚ),

β) την εγχείριση του εγγράφου στο συμβολαιογράφο, με την παρουσία των συμπραττομένων προσώπων, ήτοι τριών μαρτύρων ή δεύτερου συμβολαιογράφου και ενός μάρτυρα, κατά την οποία ο διαθέτης πρέπει να δηλώσει ότι το έγγραφο περιέχει την τελευταία του βούληση (άρθρο 1738 ΑΚ),

γ) την σφράγιση του εγγράφου, η οποία μπορεί να γίνει και πριν την εγχείριση (άρθρο 1741 ΑΚ),

δ) την σημείωση στο έγγραφο από το συμβολαιογράφο του ονόματος και του επωνύμου του διαθέτη, καθώς και της χρονολογίας της εγχείρισης, την οποία πρέπει επί ποινή ακυρότητας να υπογράψουν ο διαθέτης και τα συμπραττόμενα πρόσωπα, δηλαδή οι συμβολαιογράφοι και οι μάρτυρες (άρθρο 1742 ΑΚ), και

ε) σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για την μυστική διαθήκη (άρθρο 1743 ΑΚ), η οποία πρέπει να περιέχει επί ποινή ακυρότητας:

1) τη χρονολογία και τον τόπο σύνταξής της, τον προσδιορισμό του διαθέτη και το όνομα και επώνυμο των συμπραττομένων προσώπων,

 2) την βεβαίωση για την εγχείριση του εγγράφου από το διαθέτη στον συμβολαιογράφο με την παρουσία των λοιπών συμπραττομένων προσώπων και την προφορική δήλωση του διαθέτη ότι αυτό περιέχει την τελευταία του βούληση,

3) την βεβαίωση ότι το έγγραφο σφραγίστηκε ενώπιον του διαθέτη και των συμπραττομένων προσώπων ή εγχειρίστηκε σφραγισμένο,

4) την βεβαίωση ότι στο έγγραφο συντάχθηκε η υπό στοιχείο δ’ σημείωση και υπογράφηκε,

5) την βεβαίωση ότι όλα τα συμπραττόμενα πρόσωπα ήταν παρόντα σε όλη τη διάρκεια της πράξεως,

6) την βεβαίωση μετά την ανάγνωση της πράξεως ότι η ανάγνωση έλαβε χώρα και

7) την υπογραφή της πράξεως από το διαθέτη και τα συμπραττόμενα πρόσωπα.
 Προβλέπεται επίσης, όχι όμως με ποινή ακυρότητας, η σημείωση του αριθμού της πράξεως από το συμβολαιογράφο επί του εγχειριζομένου εγγράφου και προσάρτηση του εγγράφου στην πράξη.

 Εάν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος, η μυστική διαθήκη είναι άκυρη, το ίδιο δε ισχύει και για τους άλλους δύο τύπους διαθηκών. 

Η ακυρότητα αυτή είναι απόρροια της αυστηρής τυπικότητας που χαρακτηρίζει την σύνταξη διαθήκης, αλλά ο ως άνω κανόνας επιδέχεται εξαιρέσεις, κατά πρώτο λόγο δε αυτές για τις οποίες υπάρχει ρητή νομοθετική επιφύλαξη, ήτοι για διατυπώσεις που ο νομοθέτης ο ίδιος αξιολογεί ως ήσσονος σημασίας και ορίζει ότι η μη τήρησή τους δεν επιφέρει ακυρότητα, θεσπιζόμενες στα άρθρα 1727§2, 1728§2, 1729§4, 1731, 1732§1εδ.γ’ περ.β’, 1732§2, 1737§§3 και 4 και 1743§3 ΑΚ. Περαιτέρω, υπάρχουν και εξαιρέσεις κατόπιν ερμηνείας των διατάξεων περί τύπου, οι οποίες εξαιρέσεις δικαιολογούνται από την αναγκαιότητα διαφύλαξης της βούλησης του διαθέτη, όταν η ελαττωματικότητα δεν είναι τόσο σοβαρή, ώστε να διακυβεύεται η ίδια η αρχή της τυπικότητας, αφού σκοπός της αρχής αυτής είναι να διαφυλάξει την αυθεντικότητα της δήλωσης βούλησης του διαθέτη και δεν πρέπει να καταλήγει να αποτελεί εμπόδιο στο ατομικό δικαίωμα του προσώπου να διαθέτει αιτία θανάτου την περιουσία.

Ειδικότερα, όμως, στην περίπτωση της μυστικής διαθήκης, δεν χωρεί ερμηνεία των σχετικών διατάξεων τέτοια, ώστε να γίνει δεκτό ότι ακυρότητα που προκαλεί η παράλειψη, ολική ή μερική, ενός εκ των σταδίων κατάρτισής της θεραπεύεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων μεταγενέστερου σταδίου. Πιο συγκεκριμένα, οι διατυπώσεις που ορίζουν ότι πρέπει να σημειωθεί στο εγχειριζόμενο έγγραφο από το συμβολαιογράφο το όνομα και του επώνυμο του διαθέτη, καθώς και η χρονολογία της εγχείρισης, σημείωση την οποία πρέπει να υπογράψουν ο διαθέτης και τα συμπραττόμενα πρόσωπα, πρέπει να έχουν τηρηθεί σωρευτικά με αυτές περί συντάξεως της συμβολαιογραφικής πράξης για την εγχείριση του εγγράφου.
 Και τούτο διότι ο επιδιωκόμενος από το νομοθέτη σκοπός του τύπου αυτού είναι η εξασφάλιση της γνησιότητας αυτού καθαυτού του περιεχομένου του εγχειριζομένου εγγράφου της διαθήκης, ενώ ο σκοπός του τύπου είναι η βεβαίωση με δημόσιο (συμβολαιογραφικό) έγγραφο ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις κατά την εγχείριση. Άλλωστε, μία εκ των διατυπώσεων αυτών είναι και η ως άνω σημείωση, η τήρηση της οποίας πρέπει να βεβαιωθεί στην συμβολαιογραφική πράξη, με αποτέλεσμα η μη τήρηση της διατύπωσης για την σημείωση να συνεπάγεται αναπόφευκτα και την μη ορθή τήρηση της διατύπωσης για την σύνταξη πράξης, αφού η πράξη αυτή δεν θα έχει το απαραίτητο από το νόμο περιεχόμενο, ήτοι δεν θα περιέχει την βεβαίωση ότι συντάχθηκε και υπογράφηκε η εν λόγω σημείωση. Η παράλειψη αυτή και μόνη της ενδεχομένως θα αρκούσε για να επιφέρει ακυρότητα της μυστικής διαθήκης, συμπέρασμα το οποίο συνάγεται εξ αντιδιαστολής (argumentum a contrario) από την διάταξη της §3 του άρθρου 1743 ΑΚ, η οποία θέτει ως επιπλέον διατύπωση για την σύνταξη της μυστικής διαθήκης ότι ο συμβολαιογράφος πρέπει να σημειώσει στο έγγραφο που του εγχειρίστηκε ή το περικάλυμμά του και τον αριθμό της συνταχθείσας από τον ίδιο πράξης, αλλά ορίζει ρητά ότι η μη αναγραφή του αριθμού αυτού στο παραδοθέν έγγραφο δεν επιφέρει ακυρότητα της διαθήκης, δηλαδή οριοθετεί το βαθμό στο οποίο η μη τήρηση των σχετικών με την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης για την εγχείριση της μυστικής διαθήκης δεν επιφέρει ακυρότητα αυτής.

 Έτσι η μυστική διαθήκη του διαθέτη που, όμως γράφηκε από τρίτον, καθ’ υπαγόρευση του διαθέτη, και υπογράφηκε από αυτόν με το αριστερό του χέρι λόγω αδυναμίας του δεξιού, στην συνέχεια δε τοποθετήθηκε εντός φακέλου ο οποίος σφραγίστηκε και σε μεταγενέστερο χρόνο παραδόθηκε σφραγισμένος σε συμβολαιογράφο ενώπιον τριών μαρτύρων ο δε φάκελος έφερε την υπογραφή του διαθέτη, η δε συμβολαιογράφος έθεσε την σημείωση «., υπέγραψε την σημείωση» και έθεσε την σφραγίδα της. 

Κατά τον αυτό χρόνο η εν λόγω συμβολαιογράφος συνέταξε την υπ’ αριθμόν..., πράξη κατάθεσης μυστικής διαθήκης, η οποία περιείχε την ημεροχρονολογία καταθέσεώς της και τα στοιχεία του διαθέτη, του συμβολαιογράφου και των μαρτύρων και στην οποία βεβαιώθηκε 
α) ότι ο φάκελος παραδόθηκε από τον διαθέτη ενώπιον των μαρτύρων, 
β) ότι ο διαθέτης δήλωσε ότι περιέχει την διαθήκη του, 
γ) ότι στον φάκελο υπήρχε η υπογραφή του διαθέτη,
δ) ότι η συμβολαιογράφος υπέγραψε και σφράγισε τον φάκελο και τον προσάρτησε στην πράξη,
 ε) ότι η συμβολαιογράφος και οι μάρτυρες και κανένας άλλος ήταν παρόντες καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξεως και 
στ) ότι η πράξη διαβάστηκε στο διαθέτη, παρουσία των μαρτύρων, τέλος δε η πράξη υπογράφηκε από το διαθέτη, τους μάρτυρες και την συμβολαιογράφο.

 Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι δεν τηρήθηκαν όλες οι διατυπώσεις που ορίζει το άρθρο 1742 ΑΚ, δηλαδή η ως άνω συμβολαιογράφος δεν σημείωσε, ως όφειλε, επί του σφραγισμένου φακέλου που παραδόθηκε σε αυτήν το όνομα και το επώνυμο του διαθέτη, ούτε η σημείωση υπογράφηκε από το διαθέτη και τους μάρτυρες, ενώ και η υπ’ αριθμόν ..., πράξη δεν βεβαίωνε ότι τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αυτές, αλλά ανέφερε μόνο ότι η συμβολαιογράφος υπέγραψε και σφράγισε τον φάκελο. 
Οι  ελλείψεις, αυτές  όμως δεν θεραπεύονται από την σύνταξη της προαναφερθείσας πράξης κατάθεσης μυστικής διαθήκης, η οποία εμπεριέχει τις υπογραφές του διαθέτη και των μαρτύρων. Συνακόλουθα, η διαθήκη είναι άκυρη και, δεδομένου ότι ο θανών, δεν κατέλειπε άλλη διαθήκη, εκτός από αυτήν, επέρχεται η εκ του νόμου κληρονομική διαδοχή δηλαδή ο θανών κληρονομείται από τους εγγυτέρους συγγενείς του σαν να μην υπήρχε ποτέ διαθήκη.

Αναστασία Χρ. Μήλιου
Δικηγόρος παρ’Εφέταις Αθηνών
Λεωφ. Μεσογείων 403, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 213-0338950,  6945-028153
e-mail: natmil@otenet.gr, www.legalaction.gr
fb: Αναστασία ΜήλιουΟι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου

Συνδεθείτε στη σελίδα μας στο Facebook
Tο greek1.blogspot.com δημοσιεύει άρθρα της καθημερινότητας και της πολιτικής μέσα από τα οποία ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. 

Kείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια.
 Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, ή ότιάλλο παρακαλούμε ενημερώστε μας στο 1greek.wordpress.com@gmail.comγια να τα αφαιρέσουμε. 
Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. 

Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο. 

Ο διαχειριστής του ιστολόγιου δεν ευθύνεται για τα σχόλια και τους δεσμούς που περιλαμβάνει. Τονίζουμε ότι υφίσταται μετριασμός των σχολίων και παρακαλούμε πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, έχετε υπόψιν σας τα ακόλουθα: 
● Κάθε γνώμη είναι σεβαστή, αρκεί να αποφεύγονται ύβρεις, ειρωνείες, ασυνάρτητος λόγος και προσβλητικοί χαρακτηρισμοί, πολύ περισσότερο σε προσωπικό επίπεδο, εναντίον των συνομιλητών ή και των συγγραφέων, με υποτιμητικές προσφωνήσεις, ύβρεις, υπονοούμενα, απειλές, ή χυδαιολογίες. 
● Μην δημοσιεύετε άσχετα, με το θέμα, σχόλια. COMMENTS

Όνομα

© HeadWaiter,76,®1greek,80,Αδαλής Γιώργος,6,ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,15,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ,70,Αντωνης Γρυπαιος,336,ΑΡΘΡΑ -ΑΠΟΨΕΙΣ,3844,ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ,237,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,56,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,197,Βασίλης .Ι.Λυκιαρδοπουλος,10,Βιβλίο,6,ΒΟΤΑΝΑ,20,Γενοκτονία Ποντίων,5,ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ,20,ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ,471,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΛΒΑΣ,4,Γεώργιος Εμ. Δημητράκης,90,ΓΕΩΣΤΡΑΤΙΓΙΚΗ,26,Για ψαγμενους,84,Γιάννης Πρεβενιός,121,Γιατροσόφια,47,Γιώργος Ανεστόπουλος,148,Γιωργος Παπαδοπουλος Τετραδης,36,Γιώργος Πιπερόπουλος,51,Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος,22,Δημήτρης Νατσιός,10,Διδακτικές ιστορίες και μύθοι,24,Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης,2,Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας,24,ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-AMYNA & ΔΙΠΛΩΜΑΤΊΑ,786,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,54,Έλενα Ακρίτα,1,ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,2,ΕΛΛΑΔΑ,4432,ΕΛΛΗΝΑΣ,2,ΕΛΛΗΝΕΣ,11,Έλληνες Μασόνοι,2,Ελληνίδα διεκδικεί την πρωθυπουργία,1,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,64,ελληνική γλώσσα,5,ελληνική γραφή,6,ελληνική εφεύρεση,1,ελληνική κρίση,2,ελληνική σημαία,2,ελληνική χρεοκοπία,1,ελληνικό αυτοκίνητο,4,ελληνικό κούρεμα,1,ελληνικό χρέος,4,Ελληνισμός,2,ΕΛΣΤΑΤ,1,εμβάσματα,1,ΕΜΒΟΛΙΑ,21,ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ,2,Εναλλακτικές θεραπείες,21,εναλλακτική καλλιέργεια,1,Εναλλακτική Ιατρική,17,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,3,ΕΝΕΡΓΙΑ,1,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,2,ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ,1,ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ,1,Ενιαίο μισθολόγιο,2,ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ,4,Ένοπλες Δυνάμεις,3,ΕΝΦΙΑ,4,Ένωση Προστασίας Καταναλωτών,1,Ενωτική Αγωνιστική Συσπείρωση,2,έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ,1,Εξοδος απο το ευρώ,1,έξοδος Ελλάδας από ευρώ,1,ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ,1,Εξορκισμός,1,ΕΞΟΥΣΙΑ,1,εξουσία,2,εξωγήινοι πολιτισμοί,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ.,3,ΕΟΕ,6,ΕΟΠΥΥ,1,ΕΟΦ,2,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ,3,ΕΠΑΜ,1,επεισόδια της 28ης Οκτωβρίου,1,επενδύσεις στη Ρουμανία,1,επέτειος του πολυτεχνείου,1,ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ,583,Επίκουρος,1,Επίκτητος,1,Επιστήμη και Τεχνολογία,571,ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ,1,Επιστολή,1,Επίτιμος,1,επιτόκια,1,επιτόκιο,2,εραπεία για τον καρκίνο,1,εργασιακές σχέσεις,2,εργασιακή εφεδρεία,3,ΕΡΕΥΝΑ,39,Ερμής ο Τρισμέγιστος,1,Ερμητική Φιλοσοφία,1,Ερντογάν,2,ΕΡΤ,2,Ἔρως ἀνίκατε μάχαν,1,Ερώτηση Κουρουμπλή για το νομικό καθεστώς που ρυθμίζει το ελληνικό χρέος,1,ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ,2,Ευάγγελος Αβέρωφ,1,ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ,1,ευθανασία,1,ΕΥΠ,7,Ευριπίδης Μπίλλης,4,ΕΥΡΟΒΟΥΛΗ,1,ΕΥΡΩ,1,ευρώ,6,ευρωζώνη,12,ευρωομόλογα,2,Ευρωπαϊκή Αριστερά,1,ευρωπαϊκή ενοποίηση,2,Ευρωπαϊκή Ένωση,1,Ευρωπαϊκή Ένωση.,1,Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2,ευρωπαϊκή κεντροδεξιά,1,Ευρωπαϊκό Ταμείο,1,ΕΥΡΩΠΗ,127,Ευρώπη,1,εφεδρεία,4,εφορία,1,Εconomist,1,Ζέα,1,ΖΕΟΛΙΘΟΣ,4,Ζωή Γεωργαντά,1,Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ,1,Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ,2,Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,1,η Βίβλος του Ναζισμού,1,η βλακεία είναι αήττητη,1,Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ,1,Η Γερμανία πλούτισε με το ευρώ,1,Η δημοκρατία του θεατή,1,Η Δίκη των «6»,2,Η Ουράνια Προφητεία,1,Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ,1,Η Φυλή των Υπαλλήλων,1,ηθική,1,Ηλίας Ευαγγελόπουλος,7,Ηλίας Καραβόλιας,10,Ηλίας Φιλιππίδης,1,ηλιθιότητα,1,ΗΛΙΟΣ,1,Ημέρα μνήμης,1,ΗΠΑ,3,ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ,1,ΗΡΑΚΛΗΣ,1,ΗΣΙΟΔΟΣ,1,Ηakan Νordkvist,1,Θ. Πάγκαλος,1,Θα κτυπούν κάρτα από Σεπτέμβριο οι εκπαιδευτικοί,1,Θάτσερ,2,Θέμα «Τσάμηδων» και πάλι από τους Αλβανούς,1,θεογονία,1,Θεολογική Σχολή της Χάλκης,1,Θεόφιλος Αιγινήτης,3,θεραπεία του καρκίνου,20,ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ,295,Θράκη,3,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,114,θρησκεία,2,Θρησκευτικά θέματα,31,ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ,16,Θυρεοειδής,1,Ι.Μ.Βατοπεδίου,1,ΙΑΤΡΙΚΗ,8,Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών,1,Ιβαν Σαββίδης,1,ΙΕΡΕΙΣ,2,Ιερή Γεωμετρία,1,ΙΕΡΟΝΥΜΟΣ,2,Ιλλουμινάτοι,3,Ιπποκράτης,3,ΙΡΑΝ,1,Ιράν,2,ΙΣΛΑΜ,226,ισλαμικός νόμος,6,ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ,2,Ισραήλ,3,ΙΣΤΟΡΙΑ,320,Ιστορία,42,Ιστούς Εντόμων,1,Ιταλία,1,ΙΧΩΡ,1,Ιωάννης Λαμπρόπουλος,146,Ιωσήφ Βατοπεδινός,1,Κ.Κ.Ε,2,Καβάφης,1,Καζάκης,4,Καθηγητής Γ.Ζουγανέλης,16,καθημερινή δημόσια ζωή,2,Καθολική Εκκλησία,2,Κακλαμάνης,1,ΚΑΛΑΣ,1,Καλή Ανάσταση!,1,ΚΑΜΜΕΝΟΣ,8,Καμμένος,6,ΚΑΝΑΔΑΣ,1,Καναδάς,1,Κάναμε λάθη στην Ελλάδα,1,ΚΑΝΝΑΒΗ,8,Κάνναβη,1,ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ,2,ΚΑΝΤΑΦΙ,1,Καντάφι,4,κάπνισμα,1,ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΠΟΛΛΑ,4,ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΠΟΛΛΑ.,28,ΚΑΡΑΜΑNΛΗΣ,1,ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ,4,Καρατζαφέρης,4,καρδιά,6,ΚΑΡΚΙΝΟΣ,64,Καρναβάλι,1,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,2,Καταγγελία,1,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ,3,καταθέσεις,4,Καταπολέμηση του καρκίνου,4,ΚΑΤΑΡΕΣ,1,κατάρρευση του Ευρώ,1,Κατασκοπεία,1,κατασκοπία,1,καταστατικό κόμματος,1,Κατερίνα Ακριβοπούλου,12,κατοχικό δάνειο,2,κατοχικού δάνειο,1,Κατσέλη,1,Κεφαλογιάννης,2,Κίνα,2,Κίσινγκερ,1,ΚΚΕ,10,ΚΚΕ(μ-λ),1,κλαδικές συμβάσεις,2,ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ,1,ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,2,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,110,κοινωνία,264,ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑ,1,κοιτάσματα της Κύπρου,1,ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΟΒΙΑ,1,κολπική μαρμαρυγή,1,ΚΟΜΜΑΤΑ,1,κομμουνισμός,1,Κόντογλου,2,ΚΟΝΤΡΑ Channel,1,ΚΟΡΑΝΙ,4,ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ,2,Κοσμογονία,1,ΚΟΣΜΟΣ,2221,ΚΟΤΖΙΑΣ,1,κουκούτσια από το βερύκοκο,1,κούρεμα,1,Κουρουμπλής,1,ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ,1,κρατική επιχορήγηση,1,Κραχ,1,Κρήτη,2,Κρίση,1,κρίση στην ευρωζώνη,1,κριτική,1,κρυμμένες αλήθειες,1,κυβέρνηση,1,κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας,1,κυβέρνηση Παπανδρέου,2,κύκλωμα φαρμάκου,2,ΚΥΜΑΤΟΓΕΝΗΤΡΙΑ,1,ΚΥΠΡΙΑΚΟ,2,ΚΥΠΡΟΣ,195,Κύπρος,2,ΚΥΣΕΑ,2,Κων/νος Μουρούτης,4,Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής,1,Κωνσταντίνος Χολέβας,1,Κώστας Λάμπος,40,Κώστας Χατζηλάκος,1,Κωστής Παλαμάς,1,Λ-sat,1,ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ,1,λαθρομετανάστης,1,ΛΑΟΣ,13,ΛΑΡΚΟ,1,Λαυρεντιάδης,3,ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ,1,Λέσχη Μπίλντεμρπεργκ,1,Λέσχη Μπίλντερμπεργκ,1,ΛΕΣΧΗ BILDERBERG,6,ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ,1,Λεωνίδας Κουμάκης,60,Λεωνίδας Μανιάτης,1,ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ,1,Λιανα Κανέλλη,1,Λιβύη,2,ΛΙΜΝΗ ΓΟΥΙΝΙΠΕΓΚ,1,ΛΟΓΟΣ,1,Λουκέτα και απολύσεις στην Ελλάδα,1,Λουκιανός,1,ΛΥΓΕΡΟΣ,1,ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΙ,1,Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,11,Μ. Ανδρουλάκης,2,Μ.Μ.Ε,6,Μ.Στυλιανού,2,μαθηματική απόδειξη,1,μαιευτική μέθοδος,1,Μακεδονία,1,ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ,2,ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ,3,μαντικής τέχνη,1,Μανώλης Γλέζος,1,Μαρία Δεναξά,2,Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη,1,ΜΑΡΙΑΣ Ν. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ,1,Μάρκ Μαζάουερ,1,Μαρκεζίνης,1,Μάρτιν Φελντστάιν,2,ΜΑΣΟΝΙΑ,14,Μασονική Στοά,1,μαύρο» χρήμα,2,μεγαλοοφειλετης,1,Μεγάλος Αδελφός,1,Μειονότητες,1,μείωση ενοικίου,2,Μελέτης Η. Μελετόπουλος,1,Μεντβέντεφ,1,Μέρκελ,1,μερομήνια,1,μεσογειακή αναιμία,1,μεσοπρόθεσμο,1,ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ,4,Μεταμοσχεύσεις,3,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,19,Μετοχές,1,μέτρα λιτότητας,46,μηνύματα,2,Μητροπολίτης Μεσογαίας,2,ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ,1,Μητσοτάκης,1,Μίκης Θεοδωράκης,2,Μικρασιατική Καταστροφή,2,ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ,2,Μισθολόγιο,3,ΜΙΤ,1,Μιχαήλ Στυλιανού,420,ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ,5,Μιχάλης Καλογεράκης,3,Μιχάλης Τζανάκης,5,ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ,4,μλ.κς,1,ΜΜΕ,31,ΜΝΗΜΟΝΙΟ,3,Μνημόνιο,4,ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ,2,Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά,1,Μοσάντ,1,Μόσχα,1,ΜΟΥΣΙΚΗ,1,Μπαράκ Ομπάμα,1,Μπεγλίτης,2,Μυθολογία,27,μύθος,2,ΜΥΘΩΔΙΑ,1,μυστήριο,1,Μυστικά σύμβολα,1,ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ,1,Μilgram,1,Ν. Λυγερός,1,Ν.Δ.,1,Ναιτζελ Φαρατζ,2,Νανοτεχνολογία,1,ναός του Επικούρειου Απόλλωνα,1,ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ,2,Νατσιὸς Δημήτριος,1,ΝΔ,24,Νέα Δημοκρατία,1,ΝΕΑ Ελληνική Κυβέρνηση,1,νέα λίστα βαρέων και ανθυγιεινών,1,ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ,1,νεα ταξη,148,ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ,619,Νέα Φιλική Εταιρεία,1,Νέο Λύκειο,3,νέο μισθολόγιο,4,Νεοκλής Σαρρής,1,Νεος Προθυπουργός,1,ΝΕΡΟ,1,Νερό,1,νεφελιμ,1,ΝΙΚΕΛΙΟ,1,Νικόλαος Καρατσιόρης,3,Νίκος Καζαντζάκης,1,Νικος Καστανιας,32,Νίκος Λυγερός,7,Νίκος Μπογιόπουλος,11,Νίκος Χειλαδάκη,1,Νίκος Χειλαδάκης,36,ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,76,Νομοθεσία,2,Νόμοι,1,νόμος για τις Κυριακές,1,ΝΌΜΟΣ ΠΕΡΙ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ,1,νόμος του Σόλωνα,1,ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ,2,Νοστράδαμος,1,Νότης Σφακιανάκης,1,Νταβούτογλου,1,Ντοκιμαντέρ,38,Ντοκυμαντέρ,2,ΞΕΝΑ ΜΜΕ,25,ξένα ΜΜΕ,1,ξενώνα αστέγων,1,Ο 256 ετών κινέζος βοτανολόγος και οι 15 συμπεριφορές που προκαλούν ασθένειες,1,Ο άρπαγας των καταθέσεων,1,Ο Μακεδών,1,Ο Νομος της ΕΛΞΗΣ,1,Ο τάφος του Ιησού,1,ΟΑΕΔ,1,Οδυσσέας Τηλιγάδας,2,ΟΕΚ,1,ΟΗΕ,1,Οι Εννέα Επιγνώσεις της Ενέργειας,1,Οι επτά αμαρτίες των Μέσων Ενημέρωσης,1,Οι μυστικοί κώδικες της μυθολογίας,2,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1653,Οικονομία,3,Οικονομική Αστυνομία,2,Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική,1,Οικονομική κρίση,8,οικονομική πολιτική,2,οικονομικό βάρος,1,οικονομικό πραξικόπημα,1,Οικονόμισσα Παναγία,1,Οικουμενικό Πατριαρχείο,1,ολιστική ιατρική,1,Ολλανδική Βουλή,1,ΟΛΜΕ,2,όλοι οι Έλληνες τραπεζίτες που έγιναν πρωθυπουργοί,1,ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ,1,Όμηρος Αλεξάνδρου,75,Ομιχλοπαγίδα,1,Ομόλογα Ελληνικού δημοσίου,1,ΟΠΑΔ,1,ΟΠΛΑ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ,1,οργή,1,ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ,4,όσιος Γέροντας Παΐσιος,1,ΟΥΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ!,1,ΟΥΚΡΑΝΙΑ,2,οφειλές της Γερμανίας,2,Παγκόσμια εξτρεμιστική Ισλαμική Αυτοκρατορία,1,Παγκόσμια Θρησκεία,4,παγκόσμια οικονομία,2,ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ,1,Παγκοσμιοποίηση,3,παγκόσμιος πλούτος,2,παγκόσμιος πόλεμος,2,ΠΑΙΔΕΙΑ,23,παιδική εργασία,1,Παλαιστίνη,1,ΠΑΜΕ,5,Παναγιωτακόπουλος,1,Παναγιώτης Αποστόλου,12,Παναγιώτης Δαρίβας,3,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ,2,Παναθηναϊκό Στάδιο,1,πανεπιστημιακό άσυλο,1,Πάνος Καμμένος,2,Πάνος Παναγιώτου,1,Παντελής Γιαμαρέλλος,8,ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΚΑΣ,1,παπα-Ηλίας,228,ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ,1,Παπαδήμος,13,Παπαδῆμος,1,Παπαθεμελής,3,Παπακωνσταντίνου,1,παπανδρεου,142,Παπανδρέου,9,Παπαρήγα,4,Παπαχελάς,1,παράδειγμα,2,Παραισθησιακή Παρασίτωση.,1,παράνομα φαρμακεία,2,ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,1,παρέλαση,1,Παρθενώνας,1,Παρουσίαση,1,ΠΑΣΟΚ,55,Πειραιάς,1,ΠΕΙΡΑΜΑ Νέστωρ,1,πείραμα του Μόντρεαλ,1,πειραματόζωα,1,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,58,περιβάλλον,4,περιβάλλον.οικολογία,2,Περίεργα φαινόμενα,1,ΠΕΡΙΕΡΓΑ-ΜΥΣΤΗΡΙΑ-ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ,634,Περικλής Κοροβέσης,1,ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,1,Πετρέλαιο,1,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,2,πετρέλαιο θέρμανσης,2,Πέτρος Χασάπης,3,πικραμύγδαλα,1,Πιπιλή,1,πιστωτικές κάρτες,1,ΠΛΑΤΩΝ,4,ΠΟΕ ΟΤΑ,2,ποίημα,1,πολεμικές αποζημιώσεις,2,ΠΟΛΙΤΕΙΑ,1,ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ,1,πολιτικά παιχνίδια,1,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,3281,πολιτική,26,πολιτική επιστράτευση,2,πολιτικοί αρχηγοί,1,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6,πολιτισμός,1,πολυεθνικές,1,πολυνομοσχέδιο,3,Πολυτελή αυτοκίνητα,1,Πολυτεχνείο,1,Πορφύρης Δ Σταφυλά Π,1,ΠΟΥΤΙΝ,4,Πούτιν,1,πραγματικότητα,1,πράκτορες,1,πραξικοπήμα,2,πραξικόπημα,2,Προβληματισμοί,4,ΠΡΟΔΟΣΙΑ,1,προδότες πολίτικοι,1,Προεδρία της Δημοκρατίας,1,Πρόεδρο της Δημοκρατίας,1,Πρόεδρος της Δημοκρατίας,4,Προθυπουργος,1,προνόμια βουλευτών,1,ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ,7,προπαγανδά,1,προπολεμικό χρέος,1,Προσευχή,1,ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ,2,Πρόταση εμπιστοσύνης,1,προϋπολογισμός,2,προϋπολογισμός 2012,1,Προφητεία Albert Pike 1871,1,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,113,πρώην Α/ΓΕΣ,2,ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ,2,πρωθυπουργός,9,ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ,2,ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ,18,Πρωτοσέλιδα εφημερίδων,1,Πυθαγόρας,1,πυραμίδες,1,πυρηνική διαρροή,1,πυρηνική σύντηξη,1,πυρηνικός πόλεμος,1,πυρόπληκτοι,2,ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ,11,Ραβδοσκόποι,1,ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ,1,Ράδιο Αρβύλα,1,ραδόνιο,1,Ράιχενμπαχ,1,ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ,1,Ραχήλ Μακρή,16,ΡΕΠΟΡΤΑΖ,2,Ρεφλεξολογία,7,ροβλιας,1,ΡΟΔΙ,1,ΡΟΜΠΟΤ,1,Ρόσγουελ,1,ΡΩΣΙΑ,34,Ρωσία,2,Σ. Σακοράφα,1,Σάββας Καλεντερίδης,4,ΣΑΜΑΡΑΣ,17,Σαμαράς,12,ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ,1,ΣΑΡΙΑ,2,Σαρκοζί,1,Σατανισμός,3,ΣΑΤΙΡΑ,1,ΣΔΟΕ.,5,ΣΕΙΡΙΟΣ,2,Σεισάχθεια,1,Σελήνη,13,σενάρια,1,ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ,1,Σενάρια συνωμοσίας,1,σενάριο εξόδου,1,Σεφέρης,1,Σημίτης,1,Σιταρόχορτο,1,ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ,9,ΣΚΑΪ,1,ΣΚΑΝΔΑΛΑ,5,Σκάνδαλα,1,ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΕΗ,1,Σόλωνας,1,Σοφία Βούλτεψη,2,Σπυρος Πριφτης,183,Σπύρος Στάλιας,10,ΣΤΑΘΗΣ,1,Στάση πληρωμών,1,Σταύρος Δήμας,1,Σταύρος Λυγερός,18,Στέλιος Παπαθεμελής,1,ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ,3,Στέλιος Συρμόγλου,3,Στέργιος Ζυγούρας,2,Στέργιος Σμυρλής,1,Στήν ἱερή μνήμη τοῦ ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου,2,Στίβεν Χόκινγκ,1,Στουρνάρας,1,στρατηγική ανάπτυξη,1,Στρουμφάκια,1,συγκυβέρνηση,1,ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΣΗ,1,συλλήψεις χρυσαυγιτών,1,συμβάσεις,2,συμβάσεις ΟΠΑΔ,1,Συμβουλίο της Επικρατείας,2,σύμβουλοι,1,συμφωνία,1,συναλλαγές,1,Συνδικαλισμός,2,συνείδηση,2,Συνειδητό,1,ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ,1,συνέντευξη,1,Συνήθης Ύποπτος,3,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,77,Σύνταγμα,2,Σύνταγμα της Ελλάδας,1,ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,1,Συντάξεις,2,ΣΥΝΤΑΞΗ,1,Σύνταξη,1,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ,1,ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ,2,συνταξιούχοι,2,ΣΥΝΤΡΙΒΗ UFO,2,ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ,294,ΣΥΡΙΖΑ,9,Συσπείρωση Αναρχικών,2,σχέδιο "ΗΓΕΜΩΝ",1,ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΙΔΩΡΑ,1,Σωκράτης,4,Σωμάτωα Ασφαλείας,1,Σώρρας,1,Ταμείο Μολυβιάτη,2,ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ,2,ΤΕΙ Λαμίας,1,ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ,2,τέλη κυκλοφορίας,1,τέλος ακινήτων,1,ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ,1,ΤΕΣΤ - ΚΟΥΙΖ,1,ΤΖΑΜΙ,1,Τηλεπάθεια,2,ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ.ΥΓΕΙΑ,1,Το Πείραμα Συμμόρφωσης,1,το πιτσιρικι,1,ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ,1,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,1,ΤΟΥΡΚΙΑ,79,Τουρκία,5,Τούρκοι,1,ΤΡΑΙΝΟΣΕ,1,Τράπεζα της Ελλάδας,1,τράπεζα της Ελλάδος,3,Τραπεζες,76,τράπεζες,3,τραπεζική κρίση,1,ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,4,ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,1,Τριμερής Επιτροπή,2,Τρόικα,2,Τροπολογία εργολάβων,1,Τρύφωνας Τιπούρτης,6,ΤΣΙΠΡΑΣ,6,Τσίπρας,2,Τσούτσουρος.,1,Τime,1,υβέρνησης εθνικής ενότητας,1,ΥΓΕΙΑ,581,υδρογόνο,1,Ύμνος,1,υπ. Παιδείας,2,ΥΠΕΡΟΠΛΟ ΜΠΕΒΑΤΡΟ,1,Υπόθεση Βατοπεδίου,1,υπόθεση end,1,υποκλοπές,1,υποκρισία,1,υποκριτές του Βερολίνου,1,Υπολογισμός Μισθοδοσίας,2,Υποσυνείδητα Μηνύματα,1,υποσυνείδητο,1,υπουργείο Αμυνας,1,Υπουργείο Δικαιοσύνης,1,Υπουργείο Οικονομικών,2,υψηλή φορολογία,1,φάρμακα,2,φασισμός,1,ΦΘΟΡΙΟ,1,ΦΘΟΡΙΩΣΗ,1,Φιάσκο,2,Φιντέλ Κάστρο,1,ΦΟΒΟΣ,1,φόβος,1,Φοιτητές,1,φόνος τιμής,1,φοροαπαλλαγές,1,φοροκάρτα,2,ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ,6,φορολογία,2,φορολογικο συστήμα,2,φοροφυγάδες,7,ΦΡΑΓΚΟΣ,2,Φτιάχνω μόνος μου,1,φτώχεια,1,φυλή Χούνζα,1,Φωτεινή Τυράσκη,11,Φωτόπουλος,1,Χαμόγελο του Παιδιού,1,Χαρά Καφαντάρη,1,χαρατσι,1,χαράτσι,2,ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ,1,Χατζηγάκης,1,ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ,1,χειραγώγηση,1,Χειραγώγηση του Πληθυσμού,1,ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ,1,ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,2,χημικά νέφη,1,χοληστερίνη,1,χορήγηση δανείων,1,Χόρχε Μπουκάι,6,ΧΟΥΝΤΑ,2,χρεοκοπία,4,χρεοκοπία του ευρώ,1,ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ,2,Χριστίνα Σαλεμή,6,Χριστός,1,χρονογράφημα,1,Χρονοταξιδιώτης,1,ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ,8,χρυσός,1,Ψαριανος,1,Ψάρρης Ασημάκης,3,ψέματα,1,Ψήφος εμπιστοσύνης,4,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,4,Ψυχολογία,5,Ψυχοτρονικά Υπερόπλα,1,ψυχρή σύντηξη,1,Ψωμί Παιδεία Ελευθερία,1,Agenda 21,23,aiolos greko,53,Anunnaki,1,auto-moto,5,Baba Vanga,1,Bio-bus,1,BLOG,149,blogger,5,BRICS,4,CCHF,1,CCIAS,1,CETA,3,chemtrail,1,CIA,2,Codex Alimentarius,6,Codex Gigas,1,cosmosnet,1,Donald Trump,3,Dr Robert Lanza,1,Ebola Virus,5,Economist E,6,Femen,2,Feng Shui,1,Freddy’s Cell,1,Gardasil,1,google earth,1,Grecovery,1,Greek Spirit,51,HAARP,2,HEIL GAP,180,HIV,1,human trafficking,2,illuminati card game,1,ISIL,71,ISIS,114,John Ofeon,33,John Titor,1,KON MAR,17,Mind control,2,Monsanto,26,MORGELLONS,5,NAMCO,5,NASA,3,NATO,1,netakias,22,News,3073,NEWSWEEK,1,Nibiru,1,Nigel Farage,1,NYT,1,OΔΥΣΣΕΑΣ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ,1,Panama papers,4,Plasm ERG,1,Pony,5,Project Chess,1,PROJECT HELIOS,1,Proton Bank,2,PSI,1,Putin’s Global Game Changer,1,Reuters,2,RFID,5,Rothschild,3,Rothschilds,3,Sherman,1,Simple Man,18,slider,33,Spiegel,1,STRATFOR,1,Strauss-Kahn,1,SV40,1,The Asch Conformity Experiment,1,TPP,2,Triton II,1,TTIP,13,UFO,22,VIDEO,214,Wikileaks,14,
ltr
item
1Greek-Σκέψου...: ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ
ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΥΡΗ
Εάν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζει ο νόμος, η μυστική διαθήκη είναι άκυρη,
https://3.bp.blogspot.com/-EnkNGp36bP4/WM5tEDo0tSI/AAAAAAAA4x8/QECRxhYzUDcTfAOjrFvBJzhtbvGA6xn8QCLcB/s400/symbolaiografoi-slide-2.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-EnkNGp36bP4/WM5tEDo0tSI/AAAAAAAA4x8/QECRxhYzUDcTfAOjrFvBJzhtbvGA6xn8QCLcB/s72-c/symbolaiografoi-slide-2.jpg
1Greek-Σκέψου...
https://greek1.blogspot.com/2017/03/mistiki-diathik.html
https://greek1.blogspot.com/
https://greek1.blogspot.com/
https://greek1.blogspot.com/2017/03/mistiki-diathik.html
true
2612118482275594073
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy