Μύθοι γύρω από την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας…

SHARE:

Είναι οι επενδύσεις στην άμυνα εντέλει μια ενέργεια που αρμόζει μόνο σε μιλιταριστικά έθνη;Διάφοροι μύθοι έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τις επενδύσεις στην άμυνα μιας χώρας. Είναι οι επενδύσεις στην άμυνα εντέλει μια ενέργεια που αρμόζει μόνο σε μιλιταριστικά έθνη; Είναι οι επενδύσεις στην ασφάλεια ενός κράτους και η εν γένει λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων μια «αντιπαραγωγική δαπάνη»; (1) Βοηθάει η επένδυση στην άμυνα την οικονομία ή την επιβαρύνει δυσανάλογα ως προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα;Γράφει ο Ανδρέας Αττάλογλου

Σε παλαιότερο άρθρο του γράφοντος είχε παρουσιασθεί πώς ο «μιλιταριστικός κεϋνσυανισμός» αποτέλεσε το γρανάζι για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας, ιδιαίτερα μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Προφανώς η συγκεκριμένη επιλογή δεν είναι μια πανάκεια καθώς μια κούρσα εξοπλισμών πάντα δημιουργεί τις συνθήκες για μια πολεμική εκτόνωση των γεωπολιτικών πιέσεων.

Ωστόσο, το ερώτημα θα πρέπει να είναι λιγότερο φιλοσοφικό και περισσότερο πρακτικό και εστιασμένο στην εθνική πολιτική μιας χώρας και δη μιας χώρας σαν την Ελλάδα.


Ας ξεκινήσουμε με μια βασική παραδοχή που έχει να κάνει με το μέγεθος και το κόστος των ενόπλων δυνάμεων. Η εξίσωση είναι απλή. Μια χώρα θα μετεξελιχθεί σε υποδοχέα επενδύσεων όσο είναι σε θέση να παρέχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με το διεθνή ανταγωνισμό. Ένα τέτοιο πλεονέκτημα είναι και η ασφάλεια της προσδοκώμενης επένδυσης.

Από χώρες που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, είτε εμφυλιοπολεμικής εκτροπής είτε σύγκρουσης με άλλο κράτος, δεν μπορεί να αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην προσέλκυση αλλοδαπών κεφαλαίων, εκτός από αυτά που εκπροσωπούνται από επιχειρηματικά και εθνικά τραστ που έχουν συνηθίσει να δραστηριοποιούνται εντός τέτοιων συνθηκών. Σαφώς όμως αυτές οι επενδύσεις δεν έχουν ούτε αναπτυξιακό χαρακτήρα, σε όρους ανθρώπινου κεφαλαίου, ούτε και υψηλή προστιθέμενη αξία.

Συνήθως αποσκοπούν στην εκμετάλλευση συγκεκριμένων πλουτοπαραγωγικών πηγών, υποδομών ή συνθηκών και λιγότερο στη μακροπρόθεσμη επένδυση σε ανθρώπους και επιχειρηματικά δίκτυα.

Ως εκ τούτου, για την Ελλάδα η ύπαρξη ενός συστήματος αποτροπής απέναντι στον τουρκικού επεκτατισμό αποτελεί συνθήκη εκ των ουκ άνευ για τη μείωση του γεωπολιτικού ρίσκου οποιαδήποτε επένδυσης στη χώρα.
Μέρος αυτού του συστήματος είναι οι κοστοβόρες ένοπλες δυνάμεις. Άραγε οι υποστηρικτές της μείωσης των δαπανών στις αντιπαραγωγικές ένοπλές δυνάμεις θα πήγαιναν να επενδύσουν στη Λιβύη ή στην Ουκρανία ή και στην Τουρκία; (2)
Αντίθετα οι επενδυτές φαίνεται να επενδύουν σε χώρες όπως η Νότια Κορέα και το Ισραήλ που διαθέτουν μείζονες γεωπολιτικές πιέσεις αλλά έχουν επενδύσει παράλληλα στην ισχυρή αποτρεπτική τους ισχύ.

Εδώ εδράζεται μια ακόμα σημαντική παρατήρηση. Η δυνατότητα μιας κρατικής οντότητας να διαχειρίζεται αποτελεσματικά ένα πολύπλοκο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον φαίνεται να είναι παράγοντας επιτάχυνσης της ανάπτυξης και δη της πολυπλοκότητας μιας οικονομίας. Παράγοντας, δηλαδή που βοηθάει στην ανάπτυξη της πολυπόθητης καινοτομίας, του θεμέλιου λίθου για την επίτευξη εκρηκτικών δεικτών ανάπτυξης σε μια σύγχρονη οικονομία.

Περεταίρω, η χώρα μας σε όρους γεωγραφικών διαστάσεων (πληθυσμό και έκταση) συγκρίνεται με κράτη όπως η Δανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Ολλανδία, η Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και ούτω καθεξής. Σε σύγκριση με τα προαναφερόμενα κράτη η Ελλάδα, τις τελευταίες δεκαετίες, δέχεται σημαντικά μεγαλύτερες γεωπολιτικές πιέσεις, με ορατό μάλιστα τον κίνδυνο της στρατιωτικής εμπλοκής.

Για αυτό τον λόγο η χώρα μας διαχρονικά απαιτείται να συντηρεί ένα στράτευμα που σε όρους μεγέθους είναι το δέκατο στο ΝΑΤΟ. (3) Πολλά από τα προαναφερόμενα κράτη διαθέτουν σημαντικά μικρότερες στρατιωτικές δυνάμεις σε σχέση με τη χώρα μας αλλά δυσανάλογα μεγαλύτερη σε μέγεθος στρατιωτική βιομηχανία.

Οπότε ένα πρώτο επιχείρημα των πολέμιων της ανάπτυξης της ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας, που στηρίζεται στο μικρό μέγεθος της χώρας, καταρρίπτεται από την πραγματικότητα της γεωγραφικής κατανομής της παγκόσμιας πολεμικής βιομηχανίας.

Αναφέρονται ενδεικτικά τα παραδείγματα της φινλανδικής κρατικής Patria με κύκλο εργασιών μισό δισ. δολάρια, τα ολλανδικά ναυπηγία Damen Group με κύκλο εργασιών 2,5 δισ. δολάρια και σημαντική παρουσία στο στρατιωτικό τομέα όπως και της Thales Nederland ευρύτερα γνωστής για τις τεχνολογικές λύσεις στο πολεμικό ναυτικό, της δανέζικης Terma με ειδίκευση στην αεροδιαστημική τεχνολογία και σε υποσυστήματα υψηλής τεχνολογίας και ούτω καθεξής.
Ωστόσο, όπως εμμέσως προαναφέρθηκε, η ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας φαίνεται να είναι εντέλει το αποτέλεσμα μιας εξελικτικής διαδικασίας της οικονομίας μιας χώρας. Η παραγωγή σύγχρονων στρατιωτικών συστημάτων αποτελούν ίσως από τα πλέον πολύπλοκα βιομηχανικά προϊόντα.

Απαιτούν τη συνεργασία δεκάδων υποκατασκευαστών ενώ πρέπει να παραδίνονται μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια τηρώντας παράλληλα υψηλά στάνταρ ποιότητας. Φαίνεται δηλαδή να υπάρχει μια σχέση αλληλοτροφοδότησης ανάμεσα στο βαθμό που μια οικονομία μπορεί να παράγει τεχνολογικά πολύπλοκα προϊόντα και στη δυνατότητα της να παράξει και πολύπλοκα οπλικά συστήματα.

Έτσι εξηγείται για παράδειγμα πως κράτη με συγκριτικά μικρά στρατεύματα και συνειδητή αποχή τους από έκρυθμες γεωπολιτικές καταστάσεις τείνουν να είναι από τους ισχυρότερους προμηθευτές οπλικών συστημάτων στον κόσμο. Αντίστοιχα ένα ενδιαφέρον παράδειγμα είναι αυτό της Κίνας.

Η οικονομική ευρωστία της Κίνας και τα στρατιωτικό της μέγεθος δεν της επέτρεπε μέχρι πρόσφατα την αυτονόμηση της ως προς την παραγωγή σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Ωστόσο, κατά ομολογία του Διευθύνοντα Συμβούλου της Apple Tim Cook, (4) η τεχνογνωσία στη βιομηχανική παραγωγή των Κινέζων έχει αναπτυχθεί ραγδαία.

Ο λόγος, δηλαδή, που η αμερικανική Apple συνεχίζει να προμηθεύεται τα εξαρτήματα της από την Κίνα δεν είναι εξαιτίας του φθηνού εργατικού κόστους αλλά της υψηλής δεξιοτεχνίας των Κινέζων παραγωγών. Κοινώς τα πολύπλοκα προϊόντα της Apple, ίσως πλέον να μην μπορούν να παραχθούν με την ίδια αποτελεσματικότητα εκτός του κινεζικού βιομηχανικού οικοσυστήματος.
Με απλά λόγια η Κίνα επί χρόνια «έκλεψε» την τεχνογνωσία της Δύσης στην παραγωγή τεχνολογικών και βιομηχανικών συστημάτων και πλέον, νιώθοντας την αυτοπεποίθηση ενός καινοτόμου βιομηχανικού παραγωγού μπορεί να ισχυρισθεί ότι δύναται να παράγει και η ίδια μερικά από τα πλέον εξελιγμένα οπλικά συστήματα.

Λαμβάνοντα όλα τα παραπάνω υπόψη, εντέλει τι πρέπει να κάνουμε στην Ελλάδα; Η χώρα μας διαχρονικά έχει χρηματοδοτήσει τη βιομηχανία αλλοδαπών χωρών ως προς την ανάπτυξη πολύπλοκων τεχνολογικών προϊόντων.

Η δαπανηρή εκροή αυτή έχει όντως μεγάλο κόστος ευκαιρίας για τη χώρα μας και είναι αδιανόητο και αυτοκτονικό να προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την προμήθεια αλλοδαπών συστημάτων για τη συντήρηση ενός στρατεύματος που απαιτεί να έχουμε για παράδειγμα σε πολεμική ετοιμότητα σχεδόν όσα πολεμικά αεροσκάφη έχει κάθε μια από τις Γαλλία και Γερμανία, τις δύο οικονομικές υπερδυνάμεις της Ευρώπης.

Θα πρέπει να υπάρξει άμεση μεγιστοποίηση της ελληνικής προστιθέμενης αξίας στην παραγωγή και προμήθεια σύγχρονων οπλικών συστημάτων. Δυστυχώς, στην Ελλάδα εφαρμόζουμε στον τομέα της άμυνας πυροσβεστικές μεθόδους προμήθειας εξοπλισμού (συνήθως μετά από σημαντικές προκλήσεις της Τουρκίας) ενώ ακόμα συνεχίζουμε να υπολογίζουμε μια επένδυση στενά σε όρους ανθρώπινης εργασίας.


Δηλώνεται, δηλαδή, ότι μία επένδυση θα φέρει τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ανεξάρτητα ως προς το τί θα παράγουν αυτοί οι εργαζόμενοι (αν είναι για παράδειγμα σερβιτόροι σε ξένες ξενοδοχειακές μονάδες). Ο υπολογισμός αυτός εν έτη 2018, είναι απαρχαιωμένος και δημαγωγικός.

Σκοπός των επενδύσεων πρέπει να είναι η ανάπτυξη της πολυπλοκότητας της οικονομίας. Η εδραίωση δηλαδή δικτύων συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητικά κέντρα και παραγωγικές μονάδες προκειμένου να αναπτύξουν πολύπλοκα τεχνολογικά προϊόντα και να συμμετάσχουν δυναμικά σε διεθνείς κοινοπραξίες.

Κυρίως, στόχος πρέπει να αποτελεί δηλαδή η ανάπτυξη δικτύων που θα μπορούν να διαχειρισθούν την αποκτηθείσα γνώση προκειμένου να αναπτύξουν νέα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Ως εκ τούτου είναι μοναδική η ευκαιρία που εμφανίζεται για τη χώρα μας, την παρούσα περίοδο, όπου απαιτείται να σχεδιάσει τον εκσυγχρονισμό δεκάδων οπλικών της συστημάτων που βρίσκονται στο μέσο της επιχειρησιακής τους ζωής. Πρόκειται για οπλικά συστήματα τα οποία είναι δημοφιλή διεθνώς και άρα έχουν προδιαγραφές για εξαγωγή τεχνολογικών λύσεων προς τρίτες χώρες.

Κοινώς, θα πρέπει το Υπουργείο Αμύνης να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα προμήθειας και εκσυγχρονισμού οπλικών συστημάτων σε μια επιχειρηματική βάση και έχοντας σαν σχεδιασμό το σκεπτικό της διεθνούς επιχειρηματικής προώθησης.

Στην εξίσωση των αμυντικών προμηθειών, θα πρέπει να εισαχθεί απαραιτήτως και ένας λογισμός που να λαμβάνει τον πιθανό αντίκτυπο έκαστης επένδυσης στην ελληνική οικονομία (αυξητικά ως προς το δείκτη πολυπλοκότητας της). Επίσης, η χώρα πρέπει να επιλέξει ορισμένους τομείς στους οποίους θα πρέπει να ειδικευθεί ώστε να αποκτήσει εχέγγυο αποτελεσματικότητας και ποιότητας. (5)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Βλ. σχόλιο Θ. Πάγκαλου, http://www.cnn.gr/news/politiki/story/91587/protofanis-epithesi-pagkaloy-stis-enoples-dynameis-h-apantisi-kammenoy
2. http://www.fortunegreece.com/article/giati-i-xenes-eteries-egkatalipoun-tin-tourkia/
3. https://www.globalfirepower.com/countries-listing-nato-members.asp
4. https://www.inc.com/glenn-leibowitz/apple-ceo-tim-cook-this-is-number-1-reason-we-make-iphones-in-china-its-not-what-you-think.html5. Για παράδειγμα μπορεί να επενδύσει στον τομέα των μη επανδρωμένων συστημάτων επιτήρησης των συνόρων είτε στην ανάπτυξη σύγχρονων αντιπλοϊκών συστημάτων και ούτω καθεξής.


πηγη: defence-point.gr

COMMENTS

BLOGGER

inArticle

Όνομα

© HeadWaiter,76,®1greek,81,Αδαλής Γιώργος,7,ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ,15,Ακρόπολης,2,αληθής ιστορία,1,Αλκυονίδες Ημέρες,1,ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡ. ΜΗΛΙΟΥ,85,Αντωνης Γρυπαιος,342,ΑΡΘΡΑ -ΑΠΟΨΕΙΣ,4294,ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ,265,ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ,74,ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ - ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ,220,Βασίλης .Ι.Λυκιαρδοπουλος,10,Βιβλίο,8,ΒΟΤΑΝΑ,32,Βυθίσατε το Χόρα,2,Γενοκτονία Ποντίων,6,ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΪΣΙΟΣ,24,ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ,750,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΟΛΒΑΣ,4,Γεώργιος Εμ. Δημητράκης,91,Για ψαγμενους,90,Γιάννης Θεοδωράτος,2,Γιάννης Πρεβενιός,165,Γιατροσόφια,50,Γιώργος Ανεστόπουλος,151,Γιωργος Παπαδοπουλος Τετραδης,63,Γιώργος Πιπερόπουλος,57,Γκάντι,1,γραμμές Νάσκα,1,Γρηγόρης Αυξεντίου,1,Δημήτρης Απόκης,1,Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος,25,Δημήτρης Νατσιός,25,διατροφή,8,Διδακτικές ιστορίες και μύθοι,24,Δίσκος της Φαιστού,1,Δρ. Ησαΐας Κωνσταντινίδης,2,Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας,24,ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-AMYNA & ΔΙΠΛΩΜΑΤΊΑ,1407,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,60,ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ,2,ΕΛΛΑΔΑ,4921,Έλλην Αιθήρ,1,ΕΛΛΗΝΑΣ,2,ΕΛΛΗΝΕΣ,11,Έλληνες Μασόνοι,2,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,67,ελληνική γλώσσα,5,ελληνική γραφή,6,ελληνική εφεύρεση,1,ελληνική κρίση,2,ελληνική σημαία,3,ελληνική χρεοκοπία,2,ελληνικό αυτοκίνητο,4,ελληνικό κούρεμα,1,ελληνικό χρέος,4,Ελληνισμός,2,εμβάσματα,1,ΕΜΒΟΛΙΑ,22,εμβόλια γρίπης,1,εμμηνόπαυση,1,ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ,2,Έμφραγμα,1,Εναλλακτικές θεραπείες,22,εναλλακτική καλλιέργεια,1,Εναλλακτική Ιατρική,19,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,3,ενεργειακά κανάλια,1,ενεργειακοί μεσημβρινοί,1,ΕΝΕΡΓΙΑ,1,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,124,ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ,1,ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ,1,Ενιαίο μισθολόγιο,2,ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ,4,Ένοπλες Δυνάμεις,3,ΕΝΦΙΑ,4,Ενωση Κληρικών Ελλάδος,1,Ένωση Προστασίας Καταναλωτών,1,Ενωτική Αγωνιστική Συσπείρωση,2,έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ,1,Εξοδος απο το ευρώ,1,έξοδος Ελλάδας από ευρώ,1,ΕΞΟΡΚΙΣΜΟΣ,1,Εξορκισμός,1,ΕΞΟΥΣΙΑ,1,εξουσία,2,εξωγήινοι πολιτισμοί,2,ΕΞΩΓΗΙΝΟΙ.,4,ΕΟΕ,7,ΕΟΚΑ,1,ΕΟΠΥΥ,1,ΕΟΦ,2,ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ,3,ΕΠΑΜ,1,επεισόδια της 28ης Οκτωβρίου,1,επενδύσεις στη Ρουμανία,1,επέτειος του πολυτεχνείου,1,ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ,582,Επίκουρος,2,Επίκτητος,2,Επίπεδη Γη,1,Επιστήμη και Τεχνολογία,691,ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ,1,Επιστολή,1,Επίτιμος,1,επιτόκια,1,επιτόκιο,2,εραπεία για τον καρκίνο,1,εργασιακές σχέσεις,2,εργασιακή εφεδρεία,3,Εργοστάσια,1,ΕΡΕΥΝΑ,39,Ερμής ο Τρισμέγιστος,1,Ερμητική Φιλοσοφία,1,Ερντογάν,21,ΕΡΤ,2,Ἔρως ἀνίκατε μάχαν,1,Ερώτηση Κουρουμπλή για το νομικό καθεστώς που ρυθμίζει το ελληνικό χρέος,1,ερωτική διάθεση,1,ερωτική ζωή,1,Έσπερος,1,ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ,2,Ευάγ. Αθανασιάδης,35,Ευάγγελος Αβέρωφ,1,ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ,1,ευθανασία,1,ΕΥΠ,7,Ευριπίδης Μπίλλης,4,ΕΥΡΟΒΟΥΛΗ,1,ΕΥΡΩ,1,ευρώ,6,ευρωζώνη,12,ευρωομόλογα,2,Ευρωπαϊκή Αριστερά,1,ευρωπαϊκή ενοποίηση,2,Ευρωπαϊκή Ένωση,1,Ευρωπαϊκή Ένωση.,1,Ευρωπαϊκή Επιτροπή,2,ευρωπαϊκή κεντροδεξιά,1,Ευρωπαϊκό Ταμείο,1,ΕΥΡΩΠΗ,126,Ευρώπη,1,εφεδρεία,4,εφορία,1,Εωσφόρος,1,Εconomist,1,Ζέα,1,ΖΕΟΛΙΘΟΣ,4,Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΙΩΝ,1,Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ,2,Η ΑΠΟΚΡΥΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ,1,η Βίβλος του Ναζισμού,1,η βλακεία είναι αήττητη,1,Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ,1,Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ,1,Η δημοκρατία του θεατή,1,Η Δίκη των «6»,2,Η Ουράνια Προφητεία,1,Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ,1,Η Φυλή των Υπαλλήλων,1,ηθική,1,ηλεκτρική ενέργεια,1,Ηλιάνα Μαλίχιν,1,Ηλίας Ευαγγελόπουλος,21,Ηλίας Καραβόλιας,10,Ηλίας Κασιδιάρης,1,Ηλίας Φιλιππίδης,1,ηλιθιότητα,1,ΗΛΙΟΣ,1,Ημέρα μνήμης,1,ΗΠΑ,40,ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ,1,ΗΡΑΚΛΗΣ,1,ΗΣΙΟΔΟΣ,2,Ηakan Νordkvist,1,Θ. Πάγκαλος,2,Θα κτυπούν κάρτα από Σεπτέμβριο οι εκπαιδευτικοί,1,Θάτσερ,2,Θέμα «Τσάμηδων» και πάλι από τους Αλβανούς,1,θεογονία,1,Θεολογική Σχολή της Χάλκης,1,Θεόφιλος Αιγινήτης,3,θεραπεία του καρκίνου,20,ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ,301,Θιβέτ,1,Θράκη,3,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,120,θρησκεία,2,Θρησκευτικά θέματα,32,ΘΡΥΛΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ,20,Θυρεοειδής,1,Ι.Μ.Βατοπεδίου,1,Ι.Μάζης,1,ΙΑΤΡΙΚΗ,8,Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών,1,Ιβαν Σαββίδης,5,ΙΕΡΕΙΣ,2,Ιερή Γεωμετρία,1,ΙΕΡΟΝΥΜΟΣ,2,Ιλλουμινάτοι,3,ΙΜΙΑ,7,Ιπποκράτης,4,ΙΡΑΝ,2,Ιράν,2,ΙΣΛΑΜ,236,ισλαμικός νόμος,6,ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ,2,Ισραήλ,12,ΙΣΤΟΡΙΑ,389,Ιστορία,42,Ιστούς Εντόμων,1,Ιταλία,1,ΙΧΩΡ,1,Ιωάννης Λαμπρόπουλος,179,Ιωάννης Μάζης,3,Ιωσήφ Βατοπεδινός,1,Κ.Κ.Ε,2,Καβάφης,1,Καζάκης,4,Καζακστάν,1,Καθηγητής Γ.Ζουγανέλης,16,καθημερινή δημόσια ζωή,2,Καθολική Εκκλησία,2,Κακλαμάνης,1,ΚΑΛΑΣ,1,Καλή Ανάσταση!,1,ΚΑΜΜΕΝΟΣ,10,Καμμένος,6,ΚΑΝΑΔΑΣ,1,Κάναμε λάθη στην Ελλάδα,1,ΚΑΝΝΑΒΗ,10,Κάνναβη,1,ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΡΚΙΝΟΣ,2,ΚΑΝΤΑΦΙ,1,Καντάφι,4,κάπνισμα,1,Καποδίστριας,1,ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΠΟΛΛΑ,4,ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΠΟΛΛΑ.,28,ΚΑΡΑΜΑNΛΗΣ,2,ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ,4,Καρατζαφέρης,4,καρδιά,7,καρδιαγγειακές παθήσεις,1,ΚΑΡΚΙΝΟΣ,67,Καρκίνος του προστάτη,1,Καρναβάλι,1,Καστελόριζο,1,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ,2,Καταγγελία,1,ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ,3,καταθέσεις,5,ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ,1,Καταπολέμηση του καρκίνου,5,ΚΑΤΑΡΕΣ,1,κατάρρευση του Ευρώ,1,Κατασκοπεία,1,κατασκοπία,1,καταστατικό κόμματος,1,κατασχέσεις,1,Κατερίνα Ακριβοπούλου,12,κατοικία,1,κατοχικό δάνειο,2,κατοχικού δάνειο,1,Κατσέλη,1,ΚΑΤΣΙΚΗΣ,1,Κεφαλογιάννης,2,ΚΙΝΑ,2,Κίνα,2,Κίσινγκερ,1,ΚΚΕ,12,ΚΚΕ(μ-λ),1,κλαδικές συμβάσεις,2,ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ,1,κλωνοποίηση,1,κοβάλτιο,1,ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ,2,ΚΟΙΝΩΝΙΑ,111,κοινωνία,264,ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑ,1,κοινωνικό πείραμα,1,κοιτάσματα της Κύπρου,1,κόκκινα δάνεια,1,ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΡΟΒΙΑ,1,κολπική μαρμαρυγή,3,ΚΟΜΜΑΤΑ,3,κομμουνισμός,1,Κονγκό,1,Κόντογλου,2,ΚΟΝΤΡΑ Channel,1,ΚΟΡΑΝΙ,4,ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ,2,Κοσμογονία,1,ΚΟΣΜΟΣ,2733,Κοσσυφοπέδιο,1,ΚΟΤΖΙΑΣ,4,κουκούτσια από το βερύκοκο,1,Κούρδοι,1,κούρεμα,1,ΚΟΥΡΚΟΥΜΑΣ,1,ΚΟΥΡΚΟΥΜΙΝΗ,1,Κουρουμπλής,1,ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ,1,κρασί,1,κρατική επιχορήγηση,1,Κραχ,1,Κρήτη,2,Κρητική ποικιλία Βιδιανό,1,Κρις Σπύρου,2,Κρίση,1,κρίση στην ευρωζώνη,1,Κρίστιαν Κόλεμαν,1,κριτική,1,Κρόκος,1,κρυμμένες αλήθειες,1,κυβέρνηση,1,κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας,1,κυβέρνηση Παπανδρέου,2,κύκλωμα φαρμάκου,3,ΚΥΜΑΤΟΓΕΝΗΤΡΙΑ,1,κυπριακή ΑΟΖ,6,ΚΥΠΡΙΑΚΟ,3,ΚΥΠΡΟΣ,266,Κύπρος,2,Κυρανάκης,1,Κυριάκος Μητσοτάκης,1,ΚΥΣΕΑ,2,Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας,1,Κων/νος Μουρούτης,4,Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής,1,Κωνσταντίνος Χολέβας,2,Κώστας Καραμανλής,3,Κώστας Λάμπος,41,Κώστας Χατζηλάκος,1,Κωστής Παλαμάς,1,Λ-sat,1,ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ,1,λαθρομετανάστης,1,λάμπες LED,1,ΛΑΟΣ,13,ΛΑΡΚΟ,1,Λαυρεντιάδης,3,ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ,1,Λέσχη Μπίλντεμρπεργκ,1,Λέσχη Μπίλντερμπεργκ,1,ΛΕΣΧΗ BILDERBERG,7,ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ,1,Λεωνίδας Κουμάκης,105,Λεωνίδας Μανιάτης,1,ΛΙΑΝΑ ΚΑΝΕΛΛΗ,1,Λιανα Κανέλλη,1,Λιάνα Κανέλλη,1,Λίβανος,1,Λιβύη,2,ΛΙΜΝΗ ΓΟΥΙΝΙΠΕΓΚ,1,λίμπιντο,1,Λοβέρδος,1,ΛΟΓΟΣ,1,Λουίζα,1,Λουκέτα και απολύσεις στην Ελλάδα,1,Λουκιανός,2,ΛΥΓΕΡΟΣ,1,ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΙ,1,Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,12,Μ. Ανδρουλάκης,2,Μ. Νίμτς,6,Μ.Μ.Ε,6,Μ.Στυλιανού,2,μαθηματική απόδειξη,1,μαιευτική μέθοδος,1,Μακεδονία,2,ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ,192,ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ,3,Μάνος Χατζιδάκις,1,μαντικής τέχνη,1,ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ,1,Μανώλης Γλέζος,1,Μάξιμος Σαράφης,2,Μαρία Δεναξά,2,Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη,1,ΜΑΡΙΑΣ Ν. ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗ,1,Μάριος Σαλμάς,1,Μάρκ Μαζάουερ,1,Μαρκεζίνης,2,Μάρτιν Φελντστάιν,2,ΜΑΣΟΝΙΑ,16,Μασονική Στοά,1,ΜΑΤ,1,μαύρο χρήμα,1,μαύρο» χρήμα,2,Με το κλειδί της Ιστορίας,1,μεγαλοοφειλετης,1,Μεγάλος Αδελφός,1,Μειονότητες,1,μείωση ενοικίου,2,Μελέτης Η. Μελετόπουλος,1,Μεντβέντεφ,1,Μέρκελ,2,μερομήνια,1,μεσογειακή αναιμία,1,μεσοπρόθεσμο,1,ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ,4,Μεταμοσχεύσεις,3,ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,23,μεταχειρισμένα οχήματα,1,Μετοχές,1,μέτρα λιτότητας,46,Μετρό Θεσσαλονίκης,1,μηνύματα,2,Μητροπολίτης Μεσογαίας,2,ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ,1,Μητσοτάκης,2,Μίκης Θεοδωράκης,2,Μικρασιατική Καταστροφή,2,ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ,2,Μισθολόγιο,3,ΜΙΤ,1,Μιχαήλ Στυλιανού,618,ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ,7,Μιχάλης Καλογεράκης,3,Μιχάλης Τζανάκης,5,ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ,4,μλ.κς,1,ΜΜΕ,31,ΜΝΗΜΗ,1,ΜΝΗΜΟΝΙΟ,2,Μνημόνιο,4,ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ,2,Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά,1,Μοσάντ,1,Μόσχα,1,ΜΟΥΣΙΚΗ,1,Μουσταφά Μουσταφά,1,Μπαράκ Ομπάμα,1,Μπεγλίτης,2,Μπιτάκου,1,Μποϊκοτάζ,3,Μπύρα,1,Μυθολογία,31,μύθος,2,ΜΥΘΩΔΙΑ,1,μυστήριο,1,Μυστικά σύμβολα,1,ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ,1,Μilgram,1,Ν. Λυγερός,1,Ν.Δ.,1,Ναιτζελ Φαρατζ,2,Νανοτεχνολογία,1,ναός του Επικούρειου Απόλλωνα,1,ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ,2,ΝΑΤ,1,ΝΑΤΟ,9,Νατοϊκή Αριστερά,1,Νατσιὸς Δημήτριος,1,ΝΔ,28,Νέα Δημοκρατία,1,ΝΕΑ Ελληνική Κυβέρνηση,1,νέα λίστα βαρέων και ανθυγιεινών,1,ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ,1,νεα ταξη,148,ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ,628,Νέα Φιλική Εταιρεία,1,Νέο Λύκειο,3,νέο μισθολόγιο,4,Νεοκλής Σαρρής,1,Νεος Προθυπουργός,1,ΝΕΡΟ,2,Νερό,1,νεφελιμ,1,ΝΙΚΕΛΙΟ,1,Νικόλαος Καρατσιόρης,3,Νίκος Καζαντζάκης,2,Νικος Καστανιας,32,Νίκος Λυγερός,7,Νίκος Μπογιόπουλος,11,Νίκος Χειλαδάκη,1,Νίκος Χειλαδάκης,36,ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,94,Νομοθεσία,2,Νόμοι,1,νόμος για τις Κυριακές,1,νόμος Κατσέλη,1,ΝΌΜΟΣ ΠΕΡΙ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ,1,νόμος περί ευθύνης υπουργών,1,νόμος του Σόλωνα,1,ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ,2,Νοστράδαμος,2,Νότης Σφακιανάκης,1,Νταβούτογλου,1,Ντοκιμαντέρ,38,Ντοκυμαντέρ,2,ντομάτα,1,ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ,1,Ντόρα Μπακογιάννη,1,Ντουμπάι,1,ΞΕΝΑ ΜΜΕ,25,ξένα ΜΜΕ,1,ξενώνα αστέγων,1,Ο 256 ετών κινέζος βοτανολόγος και οι 15 συμπεριφορές που προκαλούν ασθένειες,1,Ο άρπαγας των καταθέσεων,1,Ο Λόγος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Πνύκα,1,Ο Μακεδών,1,Ο Νομος της ΕΛΞΗΣ,1,ο πρώτος αγώνας της Εθνικής ομάδας,1,Ο τάφος του Ιησού,1,ΟΑΕΔ,1,Οδυσσέας Τηλιγάδας,2,ΟΕΚ,2,ΟΗΕ,1,Οι Εννέα Επιγνώσεις της Ενέργειας,1,Οι επτά αμαρτίες των Μέσων Ενημέρωσης,1,Οι μυστικοί κώδικες της μυθολογίας,2,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,1790,Οικονομία,3,Οικονομική Αστυνομία,2,Οικονομική και δημοσιονομική πολιτική,1,Οικονομική κρίση,8,οικονομική πολιτική,2,οικονομικό βάρος,1,οικονομικό πραξικόπημα,1,Οικονόμισσα Παναγία,1,Οικουμενικό Πατριαρχείο,1,ολική έκλειψη υπερ-Σελήνης,1,ολιστική ιατρική,1,Ολλανδική Βουλή,1,ΟΛΜΕ,2,όλοι οι Έλληνες τραπεζίτες που έγιναν πρωθυπουργοί,1,ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ,1,Όμηρος Αλεξάνδρου,82,Ομιχλοπαγίδα,1,Ομόλογα Ελληνικού δημοσίου,1,ΟΠΑΔ,1,ΟΠΛΑ ΥΠΟΤΑΓΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ,1,οργή,1,ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ,4,όσιος Γέροντας Παΐσιος,1,ΟΥΚ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΕΙΝ!,1,ΟΥΚΡΑΝΙΑ,2,οφειλές της Γερμανίας,2,Παγκόσμια εξτρεμιστική Ισλαμική Αυτοκρατορία,1,Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτών,1,Παγκόσμια Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων,1,Παγκόσμια Θρησκεία,4,παγκόσμια οικονομία,2,ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ,1,Παγκοσμιοποίηση,3,παγκόσμιος πλούτος,2,παγκόσμιος πόλεμος,2,ΠΑΙΔΕΙΑ,24,παιδική εργασία,1,Παλαιστίνη,2,ΠΑΜΕ,5,Παναγιωτακόπουλος,1,Παναγιώτης Αποστόλου,14,Παναγιώτης Δαρίβας,3,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΥ,2,Παναγιώτης Ψωμιάδης,1,Παναθηναϊκό Στάδιο,1,Πανελλήνιο Απελευθερωτικό Κίνημα Κρητών,1,πανεπιστημιακό άσυλο,1,Πάνος Καμμένος,3,Πάνος Παναγιώτου,1,Παντελής Γιαμαρέλλος,8,ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΡΥΚΑΣ,1,παπα-Ηλίας,232,ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ,1,Παπαδήμος,13,Παπαδῆμος,1,Παπαθεμελής,3,Παπακωνσταντίνου,1,Παπαμελετίου,1,παπανδρεου,142,Παπανδρέου,9,Παπαρήγα,4,Παπαχελάς,1,Παππάς,1,παράδειγμα,2,Παραισθησιακή Παρασίτωση.,1,παράνομα φαρμακεία,2,ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ,1,παρέλαση,1,Παρθενώνας,1,Πάρκινσον,1,Παρουσίαση,1,ΠΑΣΟΚ,55,Πατριάρχης Βαρθολομαίος,1,παχυσαρκία,1,Πειραιάς,1,ΠΕΙΡΑΜΑ Νέστωρ,1,πείραμα του Μόντρεαλ,1,πειραματόζωα,1,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,68,περιβάλλον,4,περιβάλλον.οικολογία,2,Περίεργα φαινόμενα,1,ΠΕΡΙΕΡΓΑ-ΜΥΣΤΗΡΙΑ-ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ,668,Περικλής Κοροβέσης,1,ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ,1,Πετρέλαιο,1,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,2,πετρέλαιο θέρμανσης,2,Πέτρος Χασάπης,3,πικραμύγδαλα,1,πιλοτές,1,Πιπιλή,1,πιστωτικές κάρτες,1,πιστωτική κάρτα,1,ΠΛΑΤΩΝ,4,πλειστηριασμοί,2,ΠΟΕ ΟΤΑ,2,πόθεν έσχες,1,ποίημα,1,πολεμικές αποζημιώσεις,2,ΠΟΛΙΤΕΙΑ,1,ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ,1,πολιτικά παιχνίδια,1,ΠΟΛΙΤΙΚΗ,3696,πολιτική,26,πολιτική επιστράτευση,2,πολιτικοί αρχηγοί,1,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,6,πολιτισμός,1,πολυεθνικές,1,πολυκατοικίες,1,πολυνομοσχέδιο,3,Πολυτελή αυτοκίνητα,1,Πολυτεχνείο,2,Πορφύρης Δ Σταφυλά Π,1,ΠΟΥΤΙΝ,14,Πούτιν,1,πραγματικότητα,1,πράκτορες,1,πραξικοπήμα,2,πραξικόπημα,2,προαιρετική ασφάλιση,1,προβιοτικά,1,Προβληματισμοί,4,πρόγραμμα εποικισμού του Άρη,1,ΠΡΟΔΟΣΙΑ,1,προδότες πολίτικοι,1,Προεδρία της Δημοκρατίας,1,Πρόεδρο της Δημοκρατίας,1,Πρόεδρος της Δημοκρατίας,4,Προθυπουργος,1,προνόμια βουλευτών,1,ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ,8,προπαγανδά,1,προπολεμικό χρέος,1,Προσευχή,1,ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ,2,Πρόταση εμπιστοσύνης,1,προϋπολογισμός,2,προϋπολογισμός 2012,1,Προφητεία Albert Pike 1871,1,ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,124,πρώην Α/ΓΕΣ,2,ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ,2,πρωθυπουργός,9,ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ,3,Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας,1,ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ,42,Πρωτοσέλιδα εφημερίδων,1,Πυθαγόρας,2,πυραμίδες,1,πυρηνική διαρροή,1,πυρηνική σύντηξη,1,πυρηνικός πόλεμος,1,πυρόπληκτοι,2,Πύρρος Δήμας,1,ΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ,11,Ραβδοσκόποι,1,ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ,1,Ράδιο Αρβύλα,1,ραδόνιο,1,Ράιχενμπαχ,1,ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ,1,Ραχήλ Μακρή,18,ΡΕΠΟΡΤΑΖ,2,ρευματοειδή αρθρίτιδα,1,ρευματοπάθειες,1,Ρεφλεξολογία,7,Ρήγας Βελεστινλής,1,ροβλιας,1,ΡΟΔΙ,1,ΡΟΜΠΟΤ,1,Ρόσγουελ,1,Ρουβίκωνας,2,Ροχαλητό,1,ΡΩΣΙΑ,62,Ρωσία,2,Σ. Σακοράφα,1,Σάββας Καλεντερίδης,7,Σάκχαρο αίματος,1,ΣΑΜΑΡΑΣ,19,Σαμαράς,12,ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ,1,ΣΑΡΙΑ,2,Σαρκοζί,1,Σατανισμός,3,ΣΑΤΙΡΑ,1,ΣΔΟΕ.,5,ΣΕΙΡΙΟΣ,2,Σεισάχθεια,1,Σελήνη,15,σενάρια,1,ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ,1,Σενάρια συνωμοσίας,1,σενάριο εξόδου,1,Σερβία,1,Σεφέρης,1,Σημίτης,3,Σιδερένιος Βούδας,1,Σιταρόχορτο,1,ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ,10,ΣΚΑΪ,5,ΣΚΑΚΙ,1,ΣΚΑΝΔΑΛΑ,5,Σκάνδαλα,1,ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΔΕΗ,1,σκλήρυνση κατά πλάκας,3,Σκόπια,18,Σκοπιανό,210,Σόλωνας,1,Σοφία Βούλτεψη,2,Σπυρος Πριφτης,199,Σπύρος Στάλιας,10,ΣΤΑΘΗΣ,1,Στάση πληρωμών,1,Σταύρος Δήμας,1,Σταύρος Λυγερός,35,Στέλιος Παπαθεμελής,1,ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ,3,Στέλιος Συρμόγλου,3,Στέργιος Ζυγούρας,2,Στέργιος Σμυρλής,1,Στήν ἱερή μνήμη τοῦ ὁσίου Γέροντος Ἰακώβου,2,Στίβεν Χόκινγκ,3,Στουρνάρας,2,στρατηγική ανάπτυξη,1,Στρουμφάκια,1,Στυτική δυσλειτουργία,1,συγκυβέρνηση,1,ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΣΗ,1,συλλαλητήριο,30,συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης,1,συλλήψεις χρυσαυγιτών,1,συμβάσεις,2,συμβάσεις ΟΠΑΔ,1,Συμβουλίο της Επικρατείας,2,σύμβουλοι,1,συμφωνία,1,συναλλαγές,1,Συνδικαλισμός,2,συνείδηση,2,Συνειδητό,1,ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ,1,συνέντευξη,1,Συνήθης Ύποπτος,3,ΣΥΝΟΜΩΣΙΕΣ,77,Σύνταγμα,2,Σύνταγμα της Ελλάδας,1,ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,1,Συντάξεις,5,ΣΥΝΤΑΞΗ,2,Σύνταξη,1,ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ,1,ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ,3,συνταξιούχοι,2,ΣΥΝΤΡΙΒΗ UFO,2,ΣΥΝΩΜΟΣΙΕΣ,293,Συρία,12,ΣΥΡΙΖΑ,16,Συσπείρωση Αναρχικών,2,σχέδιο "ΗΓΕΜΩΝ",1,σχέδιο Πυθία,2,Σχέδιο Πυθώ,1,ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΙΔΩΡΑ,2,Σωκράτης,4,Σωμάτωα Ασφαλείας,1,Σώρρας,1,Ταϊβάν,1,Ταμείο Μολυβιάτη,2,ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ,2,ΤΕΙ Λαμίας,1,ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ,2,τέλη κυκλοφορίας,1,τέλος ακινήτων,1,ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ,1,ΤΕΣΤ - ΚΟΥΙΖ,1,τεστ Παπ,1,τεχνητά νησιά,1,τεχνητή νοημοσύνη,1,ΤΖΑΜΙ,2,Τζόρτζ Όργουελ,1,Τηλεπάθεια,2,ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ.ΥΓΕΙΑ,1,Το Πείραμα Συμμόρφωσης,1,το πιτσιρικι,1,ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΑΒΕΛ,1,Τόσκας,1,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,1,ΤΟΥΡΚΙΑ,180,Τουρκία,6,Τούρκοι,1,ΤΡΑΙΝΟΣΕ,1,Τράπεζα της Ελλάδας,1,τράπεζα της Ελλάδος,3,Τραπεζες,76,τράπεζες,3,τραπεζική κρίση,1,ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ,4,τρίδυμα αδέρφια,1,ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,1,Τριμερής Επιτροπή,2,τρισδιάστατη προβολή,1,Τρόικα,2,Τροπολογία εργολάβων,1,Τρύφωνας Τιπούρτης,6,Τσακαλώτος,1,Τσαμουριά,2,ΤΣΙΠΡΑΣ,12,Τσίπρας,2,τσουκνίδα,1,Τσούτσουρος.,1,Τesla,1,Τime,1,υβέρνησης εθνικής ενότητας,1,ΥΓΕΙΑ,713,υδρογόνο,1,Ύμνος,1,υπ. Παιδείας,2,ΥΠΕΡΟΠΛΟ ΜΠΕΒΑΤΡΟ,1,υπέρταση,1,Υπόθεση Βατοπεδίου,1,υπόθεση end,1,υποκλοπές,1,υποκρισία,1,υποκριτές του Βερολίνου,1,Υπολογισμός Μισθοδοσίας,2,Υποσυνείδητα Μηνύματα,1,υποσυνείδητο,1,υπουργείο Αμυνας,1,Υπουργείο Δικαιοσύνης,1,Υπουργείο Οικονομικών,2,υψηλή φορολογία,2,φάρμακα,2,φασισμός,1,ΦΘΟΡΙΟ,1,ΦΘΟΡΙΩΣΗ,1,Φιάσκο,2,Φιντέλ Κάστρο,1,ΦΟΒΟΣ,1,φόβος,1,Φοιτητές,1,φόνος τιμής,1,φοροαπαλλαγές,1,φοροδιαφυγή,4,φοροκάρτα,2,ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ,9,φορολογία,2,φορολογικο συστήμα,2,φοροφυγάδες,8,ΦΡΑΓΚΟΣ,2,Φτιάχνω μόνος μου,1,φτώχεια,2,φυλή Χούνζα,1,Φωκίωνος Νέγρη,1,Φωτεινή Τυράσκη,11,Φωτόπουλος,1,Χαμόγελο του Παιδιού,1,Χαρά Καφαντάρη,1,χαρατσι,1,χαράτσι,2,ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ,1,ΧΑΡΤΕΣ,2,Χατζηγάκης,1,ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ,1,χειραγώγηση,1,Χειραγώγηση του Πληθυσμού,1,ΧΕΙΡΟΠΡΑΚΤΙΚΗ,1,ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ,2,χημικά νέφη,1,χοληστερίνη,1,Χοληστερόλη,1,χορήγηση δανείων,1,Χόρχε Μπουκάι,7,ΧΟΥΝΤΑ,2,χρεοκοπία,5,χρεοκοπία του ευρώ,1,ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ,2,Χριστίνα Σαλεμή,6,Χριστός,2,χρονογράφημα,1,Χρονοταξιδιώτης,2,ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ,8,χρυσός,1,Ψαριανος,1,Ψάρρης Ασημάκης,3,ψέματα,1,Ψήφος εμπιστοσύνης,4,ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,4,Ψυχολογία,6,Ψυχοτρονικά Υπερόπλα,1,ψυχρή σύντηξη,1,Ψωμί Παιδεία Ελευθερία,1,Aρχιεπίσκοπος Κύπρου,1,Agenda 21,23,aiolos greko,60,Amazon Go,1,Ami Boue,1,Anunnaki,1,Archaeology Magazine,1,ARCTURIAN,1,auto-moto,22,Baba Vanga,1,Barsa-Kelmes,1,Bio-bus,1,BLOG,150,blogger,5,BRICS,4,CCHF,1,CCIAS,1,CETA,3,chemtrail,1,CIA,3,Codex Alimentarius,6,Codex Gigas,1,cosmosnet,1,COUDENHOVE-KALERGI,1,diese,1,Diovan 21,1,Donald Trump,6,Dr Robert Lanza,1,EAST MED,1,Ebola Virus,5,Economist E,7,ExxonMobil,3,F-15,1,F-35,1,Facebook,3,FBI,2,Femen,2,Feng Shui,1,Flat-Earth,1,Freddy’s Cell,1,Gardasil,1,google earth,1,Grecovery,1,Greek Spirit,66,Gucci,1,HAARP,2,HEIL GAP,180,HIV,1,human trafficking,2,illuminati card game,1,ISIL,71,ISIS,115,Jo Di,1,John Ofeon,33,John Titor,1,Jumbo,1,KON MAR,19,KTEO,1,Magazine,70,Mars One,1,Mind control,2,Monsanto,28,MORGELLONS,5,NAFTA,1,NAMCO,5,NASA,6,NATO,2,Navtex,3,Nectome,1,netakias,26,News,3072,NEWSWEEK,1,Nibiru,1,Nigel Farage,1,NOVARTIS,31,NYT,1,OΔΥΣΣΕΑΣ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ,1,Optical Trap Display,1,Panama papers,4,Paul Craig Roberts,1,Plasm ERG,1,Pony,5,Project Chess,1,PROJECT HELIOS,1,Proton Bank,2,PSI,1,Putin’s Global Game Changer,1,Reuters,2,RFID,6,Rothschild,5,Rothschilds,3,Sherman,1,Simple Man,19,slider,33,Spiegel,1,Stephen Miller,1,STRATFOR,1,Strauss-Kahn,1,SV40,1,The Asch Conformity Experiment,1,TPP,2,Triton II,1,TTIP,13,UFO,24,Valsartan,1,VIDEO,238,Washington Post,1,Wikileaks,14,Wirtschafts Woche,1,World Economic Forum,1,
ltr
item
1Greek Blog.: Μύθοι γύρω από την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας…
Μύθοι γύρω από την ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας…
Είναι οι επενδύσεις στην άμυνα εντέλει μια ενέργεια που αρμόζει μόνο σε μιλιταριστικά έθνη;
https://3.bp.blogspot.com/-HphzgyJK73o/Wtmbe2HECKI/AAAAAAABI4U/8qLOmJ5AIvgMk_Q73h_8hlQdDIZBw8FFQCEwYBhgL/s1600/EAB_HAI.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-HphzgyJK73o/Wtmbe2HECKI/AAAAAAABI4U/8qLOmJ5AIvgMk_Q73h_8hlQdDIZBw8FFQCEwYBhgL/s72-c/EAB_HAI.jpg
1Greek Blog.
https://greek1.blogspot.com/2018/04/blog-post_32.html
https://greek1.blogspot.com/
https://greek1.blogspot.com/
https://greek1.blogspot.com/2018/04/blog-post_32.html
true
2612118482275594073
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy